De ouderraad

Wilt u ons mailen? Dan kan! Stuur uw mail naar: or.deeshorst@ckcdrenthe.nl
 

Algemene informatie over de ouderraad

De ouderraad heeft tot taak:

 • In samenspraak met het team helpen bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals:
  • Actie schoenendoos
  • Sinterklaas
  • Kerstviering
  • Techniekochtend
  • Project
  • Schoolreisjes van de groepen 1 t/m 6
  • Afscheid groep 8
  • Laatste schooldag
  • Plein (aankleding)
 
Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor elk kind dat de school bezoekt. Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de activiteiten die de ouderraad helpt te organiseren, schroom dan niet en laat het één van onze leden weten, zodat dit in de eerstvolgende vergadering kan worden besproken.
 

Verder behoort tot het takenpakket van de Ouderraad:

 • Advies geven aan de medezeggenschapsraad of aan de directie van de school over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.
 • Bijdragen aan een goede samenwerking tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag en de school.
 • Eenmaal per jaar de ouderavond organiseren. Op deze ouderavond wordt verslag gedaan van de activiteiten waarvoor de ouderraad zich heeft ingezet. Tevens komen aan de orde de verslagen van de medezeggenschapsraad, alsmede het financieel verslag van de ouderraad.
 • Het verzorgen van informatie aan de ouders.
 • Het verzorgen van ondersteuning van ouders in hun contacten met de school.
   

Om dit alles te bewerkstelligen vergadert de ouderraad zes keer per jaar.

De ouderraad bestaat uit 12 ouders en 2 teamleden.

Men is lid van de ouderraad voor de duur van drie jaar en dit kan eenmaal worden verlengd met maximaal drie jaar. Belangstellenden kunnen zich kandidaat stellen door één van de leden hierover te berichten. Wie de ouderraadsleden zijn kunt u vinden in de informatiegids van de school.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.